Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

The Atlantic World Home Themes Collections About the Site Partners Site Map Advanced Search
 
 Collections  Interpretive Texts

Slavery in New Netherland
De slavernij in Nieuw-Nederland

  The Atlantic World Home >> The Dutch in America, 1609-1664 >> New Netherland >> Slavery in New Netherland

The Dutch were involved in the slave trade from an early period. In all probability the ship that carried the first Africans to British North America in 1619 was a pirate from Flushing, the Trier. In alliance with the British pirate ship, Treasurer, the Trier had captured the Portuguese slave ship Săo Joă Bautista on its way from Angola to South America. The Trier and the Treasurer both sold their captured slaves at the English colony of Jamestown.

When the West India Company (WIC) decided to expand its foothold on the island of Manhattan, the directors ordered a shipment of African slaves to serve as a workforce. The first slaves arrived in 1624 and were used on farms, for public works, and in the construction of Fort Amsterdam. The slaves were owned by the WIC and at least initially were not sold to private owners. The WIC's slaves were released after many years of involuntary service and were given land to sustain themselves. In this way, by the mid-seventeenth century small communities of free black people came into being in New Amsterdam.


1. Slaves helped to build the original five-sided fort at New Amsterdam at the tip of Manhattan, shown in this 1651 engraving.

2. In 1637 the Dutch captured the fort of Elmina on the coast of West Africa, enabling them to acquire slaves for their sugar plantations in Brazil. Although the Dutch were heavily involved in the Atlantic slave trade, slavery played a rather small role in the development of New Netherland.

3. The Dutch brought small groups of slaves to New Amsterdam from the Caribbean island of Curacao.


Caption follows

(Images link to KB webserver)

"t'Fort nieuw Amsterdam op de Manhattans" (Fort New Amsterdam on the Manhattan), from De stichting van New York in juli 1625 (The founding of New York in July 1625), F. C. Wieder, 1925. KB Special Collections. (1)


Caption follows

"De Nederlandse verovering van het fort Elmina" (The Dutch Capture of Elmina) from De Nieuwe en onbekende weereld of beschryving van America en 't Zuid-Land (The new and unknown world, or description of America and the South-land), Arnoldus Montanus, 1671. LC Rare Book and Special Collections Division. (2)Caption follows

(Images link to KB webserver)

"Insula Americana in Oceano Septentrionalil ac Regiones Adjacentes" (American Island in the Southern Ocean and neighboring territories) from Novi Belgii - Novaeque Angliae nec non partis Virginiae tabula (New Belgium, New England, and parts of Virginia), Nicolaas Visscher, 1684. KB Map Collections. (3)


Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

De Atlantische Wereld Home Thema's Collecties Over de site Partners Sitemap Uitgebreid Zoeken
 
 Collecties  Toelichting

De slavernij in Nieuw-Nederland
Slavery in New Netherland

  De Atlantische Wereld Home >> De Nederlanders in Amerika, 1609-1664 >> Nieuw-Nederland >> De slavernij in Nieuw-Nederland

De Nederlanders hielden zich al heel vroeg bezig met de slavenhandel. Naar alle waarschijnlijkheid was het schip dat de eerste Afrikanen naar het Engelse Noord-Amerika bracht een piratenschip uit Vlissingen, de Trier. Samen met het Engelse piratenschip de Treasurer, had de Trier het Portugese slavenschip Săo Joă Bautista, onderweg van Angola naar Zuid-Amerika, overvallen. De Trier en ook de Treasurer verkochten hun gevangen genomen slaven aan de Engelse kolonie Jamestown.

Toen de West-Indische Compagnie (WIC) besloot haar basis op het eiland Manhattan uit te breiden, bestelden de bewindhebbers een schleepslading Afrikaanse slaven, die moesten dienen als werkvolk. De eerste slaven arriveerden in 1624 en werden gebruikt op boerderijen, voor publieke werken en bij de bouw van Fort Amsterdam. De slaven waren eigendom van de WIC en ze werden in principe niet verkocht aan particulieren. De slaven van de WIC werden na vele jaren onvrijwillige dienst vrijgelaten en kregen grond om zich in leven te houden. Op die manier ontstonden in het midden van de 17de eeuw in Nieuw-Amsterdam kleine gemeenschappen van vrije zwarte mensen.


1. Slaven hielpen bij de bouw van het oorspronkelijke vijfkantige fort Nieuw-Amsterdam op de punt van Manhattan, hier afgebeeld op een gravure uit 1651.

2. In 1637 veroverden de Nederlanders het fort Elmina op de westkust van Afrika, hetgeen hen in staat stelde slaven te rekruteren voor hun suikerplantages in Brazilië. Hoewel de Nederlanders een zeer belangrijke rol speelden in de Atlantische slavenhandel, speelde de slavernij in de ontwikkeling van Nieuw-Nederland een betrekkelijk geringe rol.

3. De Nederlanders brachten kleine groepen slaven naar Nieuw-Amsterdam vanuit het Caribische eiland Curacao.


Caption follows

(Images link to KB webserver)

"t'Fort nieuw Amsterdam op de Manhattans" uit De stichting van New York in juli 1625, F. C. Wieder, 1925. KB Bijzondere Collecties. (1)


Caption follows

"De Nederlandse verovering van het fort Elmina" uit De Nieuwe en onbekende Weereld of beschryving van America en 't Zuid-Land, Arnoldus Montanus, 1671. LC Rare Book and Special Collections Division. (2)Caption follows

(Images link to KB webserver)

"Insula Americana in Oceano Septentrionali ac Regiones Adjacentes" uit Novi Belgii - Novaeque Angliae nec non partis Virginiae tabula, Nicolaas Visscher, 1684. KB Cartografische Collecties. (3)